AMBREX – bouwexpertise en bouwpathologie
"Als syndicus kom ik vaak in aanraking met bouwgebreken aan en waterinfiltraties in appartementsgebouwen. Zelf heb ik goede ervaringen met Jan Pauwels als bouwkundig expert. Na grondig onderzoek formuleert hij duidelijke aanbevelingen. Dit zorgt er mee voor dat ik de mede-eigenaars correct kan inlichten, opdat duurzame oplossingen kunnen nagestreefd worden."
"Jan Pauwels, (Ambrex) heeft mij al enkele keren bijgestaan als architect-deskundige. Telkens heeft hij op een positieve manier meegewerkt aan het opsporen en oplossen van het probleem."
"Vóór, tijdens en bij finalisatie van onze gerechtelijke procedure hebben wij Jan ervaren als HEEL KUNDIG, DUIDELIJK, STUREND en AFDWINGEND. Tevens cruciale parameters om in bouwgeschillen een positief verhaal te kunnen schrijven! Ook bij (ver)bouwgeschillen van klanten geniet Jan veel respect. Ik citeer een klant: “no nonsens degelijk en direct…de andere superlatieven werden reeds gebruikt”
“Nadat de VME een akkoord had bereikt na een gerechtelijke procedure inzake een complexe omzetting van verscheidene individuele IBA- installaties naar een geheel gescheiden rioleringssysteem, hebben wij het advies gekregen van onze syndicus om Jan Pauwels in te schakelen als extern expert mbt opvolging. Ik kan zeggen, dat wij als VME geen betere keuze hadden kunnen maken. Jan is zowel op technisch als juridisch gebied HEEL KUNDIG! Zowel in mondeling overleg als in schriftelijke verslaglegging komt Jan zijn kundigheid naar boven. Hij werkt verbindend, kordaat, tevens sturend en afdwingend waar nodig. Kortom: De beste keuze wanneer u hulp nodig heeft bij bouwconflicten, zowel op technisch als juridisch vlak. Jan, bedankt ! "
Dhr. S. Spaaij
RVME VME DENNENBURG (vereneging van medeeigenaars)
“Op Jan kan je rekenen voor duidelijk, technisch, onafhankelijk en professioneel bouwadvies. Zijn snelle en adequate verslaggeving is alvast een grote troef want “time is money”.

u hebt reeds een vraag?

“meten is weten …. gissen is missen”

Close Menu